Our shops

Developing chain of modern shops allows us to provide high quality clothing to customers.
Placing emphasis on quality of service and aesthetics we gained trust and loyalty of our clients.
Almost twenty years of trading experience, broad contacts and reliable suppliers guarantee products that satisfy our clients' needs.

Poszukujemy lokali do wynajęcia, powierzchnia 300m² - 700m² w Rzeszowie, Sanoku i Krośnie.
Kontakt: 730 808 909

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł Projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”.

Wartość Projektu:

2 079 954, 39 PLN

Wartość dofinansowania:

640 807, 81 PLN

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku.

Planowane efekty:

Modernizacja oraz termomodernizacja budynku Wnioskodawcy, czego efektem będzie zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

 

Contact

"Sylwia Samulak" Company
Cegielniana 84 Street,
23-400 Biłgoraj, Poland.

tel./fax: +48 846 867 460
mobile: +48 507 339 778

e-mail: info@clothesforafrica.eu